# کارشناسی_ارشد_مهندسیit

سوالات کنکور 88 به همراه کلید

سوالات کنکور 88+کلید     1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات 1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر جمعه کلید سوالات 1277 مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح شنبه کلید سوالات  
/ 0 نظر / 11 بازدید

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ ها

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ ها   * دانشگاه سراسری:   مهندسیفناوری اطلاعات   ظرفیت پذیرش دانشگاه‌هایسراسری کل کشور  دوره گرایش جمع تجارت الکترونیک مهندسی فناوری اطلاعات(IT) امنیت اطلاعات شبکه‌های کامپیوتری روزانه 24 29 3 28 84 شبانه 15 15 2 12 44 غیرانتفاعی -  -  -  8 8 پیام نور -  -  -  -  -  نیمه حضوری -  -  -  -  -  جمع 39 44 5 48 136     * دانشگاه آزاد:  
/ 0 نظر / 8 بازدید